Privacy Policy

1. Algemene informatie en waarom Pixel Brand een privacy beleid heeft

1.1 Bij Pixel Brand staat jouw privacy op nummer één. Alle informatie die we verzamelen via https://www.pixel-brand.com en de aliassen die hieronder worden vermeld, die aan jou persoonlijk kunnen worden gekoppeld, zoals je naam, e-mail, telefoonnummer, adres, enz., worden opgeslagen en veilig bewaard op sterk beveiligde servers & mijn persoonlijke apparaten die alleen toegankelijk zijn voor "Wouter Schroeven" (ik).

1.2 Wanneer in deze policy het volgende wordt vermeld, wordt er verwezen naar "Wouter Schroeven": "Pixel Brand", "mij", "ik", "mijn";

1.2 De volgende webadresaliassen zijn eigendom van Pixel Brand en er kan in dit beleid naar worden verwezen als volgende: "deze website", "onze website", "de website".

https://www.pixel-brand.com
https://www.pixel-brand.be
https://www.pixelbrand.be
https://www.pixelbrand.graphics

1.3 Dit privacy- en cookiebeleid is bedoeld om jou te informeren over hoe wij jouw persoonlijke gegevens verwerken en over het gebruik van cookies op deze website door Pixel Brand. Pixel Brand is alleen de verwerker is en niet de verwerkingsverantwoordelijke zodra er een verkoop akkoord afgesloten is.

1.4 Bovendien is dit privacy beleid niet van toepassing op het privacy beleid van andere websites of applicaties waarnaar wordt verwezen via hyperlinks op deze website of van bedrijven of entiteiten die adverteren in de diensten van Pixel Brand.

1.5 Pixel Brand is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens met uitzondering zie regel 1.3 & 1.4. Als verwerkingsverantwoordelijke nemen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerking voldoet aan verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: "GDPR"). De goedgekeurde partners en werknemers van Pixel Brand die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, hebben ook een verplichting om te voldoen aan de GDPR regelgeving.

1.6 Dit privacy beleid wordt elektronisch ter beschikking gesteld en kan te allen tijde worden geraadpleegd onder de rubriek "Privacy & Cookie Policy" op onze website. Bij verzoeken of bijkomende vragen kan je steeds een e-mail sturen naar: privacy@pixelbrand.be. Pixel Brand zal jou binnen een maand (30 kalender dagen) na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over de ondernomen actie.

1.7 Pixel Brand behoudt zich het recht om dit privacy beleid op elk moment te wijzigen. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 26/06/2023.

2. Wie zijn we en hoe kan je ons contacteren?

Rechtsvorm: Eenmanszaak
Bedrijfsnaam: Pixel Brand
Handelsnaam: Pixel Brand
Eigenaar en oprichter: Wouter Schroeven
Vestigingsadres: Wouwendonkstraat 148
2570 duffel, Belgium
BTW nummer: BE0687.913.013
Telefoon nummer: +32 (0) 483 140 158
Email: info@pixelbrand.be
website: https://www.pixel-brand.com

3. Voor welke doeleinden verwerkt Pixel Brand uw persoonsgegevens?

3.1 Pixel Brand verwerkt uw persoonsgegevens die je op of via deze website verstrekt uitsluitend ten behoeve van klantenbeheer waaronder: jou contacteren , administratie, bestellingen, uitvoering van een overeenkomst, facturatie en project opvolging.

3.2 De verwerking van uw persoonsgegevens op of via deze website is geen onderwerp van zogenaamde "geautomatiseerde individuele besluitvorming", inclusief profilering. Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking waarbij bepaalde persoonlijke aspecten worden geëvalueerd op basis van uw persoonlijke gegevens, met name om uw professionele prestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

4. Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

4.1 Pixel Brand verwerkt uw persoonsgegevens als:

 • U toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent of om op uw verzoek specifieke maatregelen te nemen voor het sluiten van een overeenkomst.
 • Het noodzakelijk is voor de vertegenwoordiging van de legitieme belangen van Pixel Brand of van een derde partij (bijv. bij verwerking voor direct marketing) tenzij uw belangen of rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zwaarder wegen dan onze belangen (bijv. als u minderjarig bent).

4.2 In ieder geval vanaf het moment dat u akkoord bent gegaan met ons privacy- & cookiebeleid - door ofwel op de knop "accepteren" of "weigeren" knop(pen) te klikken bij het eerste bezoek van deze website voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens; gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord hoe ze worden verwerkt zoals bepaald in dit privacy beleid. U kan dit privacy beleid raadplegen voor u akkoord gaat.

5. Welke persoonsgegevens verwerkt Pixel Brand via de website?

5.1 Pixel Brand verwerkt ook de volgende gegevens:

 • Gegevens over en met welk apparaat je deze website bezoekt.
 • logbestanden en gegevens zoals jouw IP-adres
 • Browser en besturingssysteem gegevens
 • De externe websites waarnaar u hebt verwezen en de pagina's die u op deze website bezoekt als zowel de datum en tijd van de pagina's die u bezoekt op onze website.

5.2 Deze gegevens worden automatisch verwerkt (zelfs zonder enige registratie), alleen voor statistische doeleinden en om de website en diensten van Pixel Brand verder te verbeteren.

6. Waar, hoe en hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

6.1 Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers, zie artikel 9. en mogelijk op de lokale beveiligde apparaten van Pixel Brand.

6.2 Pixel Brand zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de in artikel 3 genoemde doelen te bereiken. In dit verband kunnen we jouw persoonsgegevens dus enige tijd bewaren. Wij bewaren je persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan twee (2) jaar na beëindiging van de overeenkomst met Pixel Brand, tenzij met jouw toestemming anders is overeengekomen.

7. Wat zijn jouw rechten?

7.1 Je hebt het recht om Pixel Brand te verzoeken voor:

 • Inzage van jouw persoonsgegevens.
 • Correctie, aanpassing of verwijdering van jouw persoonsgegevens.
 • Beperking van de verwerking van de gegevens die op jou betrekking hebben.

7.2 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

7.3 je hebt het recht om jouw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

7.4 Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, heb je het recht jouw toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming werkt echter niet met terugwerkende kracht en heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming vóór de intrekking.

7.5 Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.

7.6 De uitoefening van bovenstaande rechten is onderworpen aan de vereisten en voorwaarden, zoals bepaald in de GDPR EU wetgeving.

7.7 Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je eenvoudig een verzoek sturen naar Pixel Brand via privacy@pixelbrand.be, waarbij u zich adequaat dient te identificeren.

8. Wat zijn de verplichtingen van Pixel Brand?

8.1 Pixel Brand neemt alle passende maatregelen om een ​​beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de risico's voor en bij de bescherming van uw persoonsgegevens.

8.2 Pixel Brand is verplicht om op verzoek van de officiële autoriteiten samen te werken.

8.3 Waar nodig of vereist, zal Pixel Brand alle beveiligingsincidenten of datalekken (waaronder onrechtmatige verwerking, verlies, niet-beschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of ongeoorloofde openbaarmaking van persoonsgegevens) onmiddellijk en uiterlijk 72 uur nadat ze bekend zijn geworden, melden aan de Privacy commissie.

8.4 In het geval dat een dergelijke inbreuk een hoog risico voor uw rechten met zich meebrengt, en onder de voorwaarden van de GDPR, brengen wij jou hiervan op de hoogte.

8.5 In het geval dat u zich bewust wordt van een dergelijke inbreuk in verband met uw persoonlijke gegevens of die van anderen, neem dan contact op met Pixel Brand via privacy@pixelbrand.be

8.6 Als Pixel Brand bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen gebruikt voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die waarschijnlijk hoge gegevensbeschermingsrisico's voor u met zich meebrengen, zal Pixel Brand, onder de voorwaarden uiteengezet in de GDPR; een zogenaamde “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en indien nodig vooraf in overleg gaan met de Privacy commissie.

9. Cookies

9.1 Deze website maakt gebruik van "cookies" om de gebruikerservaring te verbeteren en om statistieken te verzamelen over bezoekers van deze website. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt en de interactie tussen de bezoeker en de website vergemakkelijken. Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens zoals je naam, email, etc. maar kunnen wel locatie gegevens bevatten, welke websites je bezocht heb, welke zoekwoorden je gebruikt hebt, de browser dat je gebruikt hebt, info over jouw toestel, enz.

9.2 U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies op deze website te allen tijde intrekken door uw cookievoorkeuren te wijzigen wanneer u onze website bezoekt. Deze instellingen zijn toegankelijk door op het "koekjes icoon" onderaan in het browservenster te klikken. Als u dit doet, wordt de code met betrekking tot deze cookies in die categorie uitgeschakeld; om zeker te zijn dat deze niet meer actief is raden we aan om de pagina te vernieuwen.

9.3 Om alle cookies volledig van uw apparaat(en) te verwijderen, raden wij jou aan dit te doen via de instellingen van de webbrowser waarmee je onze website hebt bezocht. Voor alle hulp en informatie in dit verband raden we je aan om contact op te nemen met het relevante bedrijf van uw webbrowser; enkele voorbeelden zijn Google Chrome (Google), Mozilla Firefox (Mozilla Foundation & Corporation), Edge & Internet Explorer (Microsoft), Opera (Opera), Safari (Apple Inc.), enz.

9.4 Op deze website worden de volgende soorten cookies gebruikt:

 • Essentiële cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat onze website blijft functioneren naar behoren. Deze cookies bevatten geen gegevens over jou.
 • Personalisatiecookies: deze cookies zorgen ervoor dat bijvoorbeeld jouw taalkeuze onthouden wordt voor jouw toekomstig bezoek aan onze website.
 • Marketingcookies: Momenteel gebruiken we alleen de Facebook Pixel. Zo kunnen we onze marketing campagnes op sociale media verbeteren.
 • Analytics-cookies: Momenteel gebruiken we alleen Google Analytics. Zo blijven wij op de hoogte hoe onze website gebruikt wordt en waar we kunnen verbeteren.

9.5 Omdat onze website gebruik maakt van boven vermelde cookies bestaat de kans dat jouw gegevens waaronder bv. jouw IP adres gedeeld en opgeslagen worden op de Webflow, Meta en Google Inc. servers. Deze bedrijven gebruiken de verzamelde informatie om bij te houden hoe je onze website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot jouw website-activiteit en internetgebruik. Deze bedrijven kunnen deze informatie aan derden verstrekken indien ze hiertoe wettelijk verplicht zijn of voor zover deze derden de informatie in opdracht van hen verwerken. Deze bedrijven mogen uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikken zonder jouw toestemming volgens de GDPR. Om deze toestemming aan te passen raden we aan om je te richten tot deze bedrijven. Pixel Brand heeft geen controle over hoe deze bedrijven de uitgewisselde en opgeslagen gegevens verwerken; door onze cookies te accepteren ga je akkoord dat deze bedrijven jouw gegevens verwerken en mogelijk uitwisselen met derden en dat Pixel Brand niet de verwerkingsverantwoordelijke is.

9.6 Het gebruik van cookies kan volledig worden uitgeschakeld via uw computer of andere apparaten via jouw webbrowser instellingen. Voor meer info raden wij aan om jou te richten tot jouw webbrower developer, zoals bv. Google, Microsoft, Apple en dergelijke. Het is echter mogelijk dat onze website daarna niet meer correct functioneert.

10. Onze voorwaarden

10.1 Je vind alles over onze voorwaarden terug op onze voorwaarden pagina.

Door op “Accepteren” te klikken ga je akkoord dat onze website cookies op jouw systeem plaatst en de eventuele uitwisseling en verwerking van data die gelinkt kan zijn aan jouw gegevens. We gebruiken cookies zodat we kunnen garanderen dat onze website naar behoren werkt, om het gebruik van onze website te analyseren, jouw persoonelijke voorkeuren te bewaren en voor onze marketing doeleinden te verbeteren.

Door op "weigeren" te klikken worden alleen de essentiële cookies aanvaard, die noodzakelijk zijn om onze website te laten werken. Er worden geen gegevens uitgewisseld die betrekking hebben of gelinkt kunnen worden met jou als persoon.

Je vindt meer informatie over het gebruik van cookies en de verwerking van jouw gegevens in onze Privacy Policy. Je kan op elk moment cookies aan en uit zetten door op de website op het "koekjes" icoon te klikken.